Preview Mode Links will not work in preview mode

Artlab podcasts

Mar 12, 2017

Lääketieteellisen kuvantamisen professori Lauri Parkkonen, neurofarmakologian dosentti Tomi Rantamäki ja kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen keskustelevat toimittaja Kaarle Hurtigin johdolla aivoista ja aivotutkimuksesta. Keskustelussa käsitellään aihepiiriä asiantuntijavieraiden erilaisista...


Mar 12, 2017

Kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen ja toimittaja Kaarle Hurtig keskustelevat musiikista, työkulttuurista ja aivojen kuormittumisesta. Keskustelu polveilee myös tutkimuksen kansantajuistamisessa ja kognitiotutkimuksen käytännön sovellutuksissa.

Podcast on osa kansainvälistä aivoviikkoa, jonka tavoitteena...


Mar 12, 2017

Lääketieteellisen kuvantamisen professori Lauri Parkkonen ja toimittaja Kaarle Hurtig keskustelevat aivokuvantamisen menetelmistä, erilaisista tutkimusasetelmista ja sovellutuksista. Lisäksi keskustelussa pohditaan muun muassa aivojen ja tietokoneiden välisiä eroja sekä tietoisuutta ja sen tutkimista.

Podcast on...


Mar 11, 2017

Neurofarmakologian dosentti Tomi Rantamäki ja toimittaja Kaarle Hurtig keskustelevat masennuksesta, aivolääkkeistä ja aivotutkimuksesta. Vapaamuotoisessa keskustelussa sivutaan muun muassa änkytystä, aivosairauksien hoitoa ja tutkimuksen uusia tuulia.

Podcast on osa kansainvälistä aivoviikkoa, jonka tavoitteena...