Preview Mode Links will not work in preview mode

Artlab podcasts


Mar 12, 2017

Lääketieteellisen kuvantamisen professori Lauri Parkkonen ja toimittaja Kaarle Hurtig keskustelevat aivokuvantamisen menetelmistä, erilaisista tutkimusasetelmista ja sovellutuksista. Lisäksi keskustelussa pohditaan muun muassa aivojen ja tietokoneiden välisiä eroja sekä tietoisuutta ja sen tutkimista.

Podcast on osa kansainvälistä aivoviikkoa, jonka tavoitteena on tehdä käytännön aivotutkimusta tutuksi suurelle yleisölle.

Tuotannon ovat mahdollistaneet Dana-säätiö, Federation of European Neuroscience Societies ja Artlab Productions.


Vastaava tuottaja: Samuel Kohtala
Tuottajat: Anttoni Palm, Kaarle Hurtig
Äänitetty Artlab Studiossa

Linkki esittelyvideoon: https://www.youtube.com/watch?v=FUBBfKS23qE